Wat betekent Model View Controller?

Voor softwareontwikkeling heeft men verschillende technieken om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Heden ten dage maakt men veel gebruikt van Model-View-Controller (MVC). Meer over Model View Controller kunt u in dit artikel lezen.

Wanneer men in de softwareontwikkeling spreekt van MVC, dan bedoelt men Model View Controller. Met MVC kan men een structuur in programmacode aanbrengen.
MVC wordt gebruikt om een structuur in de broncode aan te houden. Vergelijk dit met een inhoudsopgave of de structuur van de mappen op uw PC.

Model View Controller maakt onderhoud aan de software simpeler en de programmeercode is tevens gemakkelijker te lezen.

De structuur van gebruikte gegevens wordt gedefinieerd in het zogeheten model. Wanneer er een database wordt gebruikt, beschrijft het model de databasevelden.

De view kan worden gezien als presentatielaag. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. De presentatielaag beschrijft hoe informatie getoond wordt (ingekort, aantal cijfers achter de komma, lettertype, etc).

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. De controller bevat de verschillende functies voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens.

Tevenwoordig wordt binnen bijna ieder softwareontwikkelingstraject gebruik gemaakt van MVC. Voor PHP zijn verschillende frameworks gratis te downloaden die werken volgens het MVC principe. Voorbeelden zijn Zend Framework, CodeIgniter en CakePHP. Het maken van een PHP agenda is voor programmeurs eenmaal fijner met gebruik van MVC.