MVC basiskennis

Bij het schrijven van webapplicaties gebruikt men een aantal technieken. De techniek Model-View-Controller is heden ten dage er populair. In dit artikel kunt u lezen wat MVC precies is.

Voluit spreekt men van Model View Controller wanneer men MVC zegt. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. De structuur die bij MVC ontstaat is vergelijkbaar met de inhoudsopgave van een boek. MVC zorgt ervoor dat het onderhoud aan de programmeercode eenvoudiger is.

Heden ten dage wordt MVC in bijna ieder project gebruikt. Diverse frameworks zijn er te downloaden voor de programmeertaal PHP. Deze werken met Model View Controller. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks. Plaatst men een advertentie voor freelance PHP programmeur gezocht, dan geeft men vaak aan in welk framework gewerkt wordt.

Men kan de structuur van gegevens in het model definiëren. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De view is verantwoordelijk voor de weergave van informatie. Dit gebeurt bij websites in de vorm van HTML code. Er kan doorgaans worden aangegeven hoe de gegevens geformatteerd moeten worden (in het geval van getallen bijvoorbeeld het maximaal aantal cijfers achter de komma).

Onmisbaar is de controller. Dit is toch de lijm tussen de verschillende onderdelen, die ervoor zorgt dat het geheel werkt. Denk bij een scherm voor klantbeheer bijvoorbeeld aan de acties die je zou kunnen doen: nieuwe klant aanmaken, klantgegevens wijzigen, bewaren, et cetera.